Uppsala Business Meeting

14 Februari 2019 Uppsala Konsert & Kongress

Boka nu!

Cecilia Linder

Cecilia Linder

Cecilia Linder är näringslivsutvecklare på Uppsala kommun och jobbar bland annat med kompetensfrågor. I Uppsala kommuns näringslivsprogram är ett av målen att Uppsala kommun ska bidra till att öka tillgången till kompetens på arbetsmarknaden. En viktig förutsättning för företagens tillväxt är möjligheten att rekrytera rätt kompetenser och få personalen att stanna och utvecklas. Brist på arbetskraft finns både inom kunskapsintensiva yrken och inom jobb som kräver yrkesutbildning, vilket visar på att insatser behövs på alla utbildningsnivåer. Samverkan mellan näringslivet, universiteten, skolan, vuxen- och arbetsmarknadsutbildningar är avgörande för att säkerställa en väl fungerande och långsiktig kompetensförsörjning.

← Tillbaka till talarlistan