Uppsala Business Meeting

14 Februari 2019 Uppsala Konsert & Kongress

Boka nu!

Harald Gamrell

Harald Gamrell

Harald Gamrell är kontorschef på Liljewall arkitekter i Stockholm. Han är arkitekt med drygt 20 års erfarenhet av att leda och driva arkitektuppdrag och har arbetat i ledande position på ett antal större och mindre arkitektkontor i Stockholm.

På Liljewall arkitekter arbetar de sedan flera år tillbaka medvetet med både succession, breddat ägande och med att förbättra representationen, som en del av en omfattande utveckling av företaget. Idag är ca 50 procent av arkitektkontorets ca 200 medarbetare kvinnor och drygt 20 nationaliteter finns representerade i personalstyrkan. Jämställdhet, mångfald och hållbarhet är en självklar del av den gemensamma värdegrunden.

Harald har tidigare anlitats som föreläsare på Kvinnors Byggforum och Forum Jämställdhet, för att berätta om Liljewalls framgångsrika arbete med jämställdhet – hur ett målinriktat och systematiskt jämställdhetsarbete också kan vara en motor för innovation och affärsutveckling. Men jämställdhet är inget som bara händer – det måste göras.

← Tillbaka till talarlistan